picture of me

Linda Lindgren

Student at Stockholm Institute of Technology

HIGHLIGHTS

api project JS game mobile site Github LinkedIn

Hobby & Skolprojekt

Södertörns högskola

Stockholms Tekniska Institut

Hobby projekt


Mobilwebbplats

Individuellt projekt, 1 månad. Jag skapade en webbplats med CMS verktyget Wordpress som var responsiv och en egen-kodad webbplats i HTML & CSS för mobila enheter eller enheter med mindre skärm. Verktyg: Brackets/Atom.


App för lärande av programmering

Arbete i team 10 personer, 2 månader. Skapande av en prototyp till en app för att grundskoleelever skulle lära sig programmering och logiskt tänkande. Mycket stort projektarbete som gjordes i och med att programmering ska komma på kursplanen i grundskolan. Arbetet gjordes i samråd med grundskolelärare. Verktyg: Trello, Adobe programmen, InvisionApp.


Javascript spel

Arbete i team 3 personer, 1 månad. Arbetet gick ut på att fördjupa sig i ett nytt programmeringsspråk och skapa ett enklare grafiskt spel. Vi skapade ett spel likt Brick-Breaker i Javascript. Verktyg: Atom/Brackets, Lynda kursmaterial.


Visa & manipulera data från databas via webbplats.

Individuellt arbete, 1 månad. Jag skapade en webbplats som visar upp data från en databas och där man även kan manipulera data i databasen och söka efter data. Data form av flygdata, avgångar/ankomster osv. Jag använde mig utav HTML, CSS, Javascript, PHP och MySQL. Verktyg: Atom/Brackets.


Textbaserat spel i C++

Arbete i team 2 personer, 3 veckor. Vi skapade ett textbaserat spel där man skulle försöka ta sig ur ett fängelse. Man kunde gå olika vägar och ha olika “items”. Ett krav för godkänt var att spelet inte fick krascha om användaren gjorde oförutsägbara saker, tex. att mata in fel tangenter. Verktyg: Visual Studio, Git bash, Github desktop.


Simulera ett garage

Arbete i team 3 personer, 3 veckor. Vi byggde ett program i C++ som skulle representera ett garage där man kunde parkera, flytta och skapa olika typer av fordon med olika attribut. Tanken var att arbeta med klasser och hur dessa är kopplade till varandra med subklasser, arv, inkapsling osv. Verktyg: Visual Studio, Git bash, Github desktop.


Bearbeta data från sensorer

Individuellt arbete, 1 månad. Arbetet bestod av att hämta in en stor mängd väderdata från ett dokument som samlats in från sensorer och sedan bearbeta det så att man kunde sortera och söka i det. Jag skrev ett program i C++ där jag delade upp all data direkt när den hämtades in, räknade ut medeltemp, medel fuktighet och mögelindex. Jag använde mig sedan utav sorteringsalgoritmer och sökalgoritmer för att användare skulle kunna sortera och söka efter data. Verktyg: Visual Studio, Git bash.


Självbevattningssystem med Arduino

Individuellt arbete, 1 månad. Jag byggde ett självbevattningssystem med hjälp av en Arduino. Systemet var även uppkopplat till internet och skickade upp data till en webbplats. Jag skapade ett program som räknade ut när jorden var så pass torr att det behövde vattnas och öppnade då en ventil som gjorde att växterna blev vattnade. Data skickades även upp till en webbplats som där man kunde se hur fuktig jorden var i varje växt och antal gånger de blivit vattnade. Verktyg: GIT bash, Visual Studio, Brackets, Arduino IDE.


Systemintegration, öppna API:er

Individuellt arbete, 3 veckor. Arbetet innefattade att visa fram och manipulera data via api:er. Jag skapade en webbplats med bland annat SL information från min egen hållplats, väderdata, dagens namnsdag, klockslag och krisinformation. Man kan även posta, radera och ändra data. Allt görs via öppna api:er och med Javascript och i JSON format. Verktyg: Git bash, Atom/Brackets.


Textbaserat spel i C++

Liknar det spel jag gjorde i skolan. Olika vägar att gå och kräver att du hittar specifika items och gör specifika saker för att vinna spelet. Skapat i Visual Studio.


Dinner - ett program som hjälper till att bestämma vad man ska laga till middag

Programmet är skapat i C++ och hämtar in data från ett dokument som innehåller en mängd rätter. Rätterna delas upp efter huvudingrediens (kött/kyckling/veg osv). I programmet kan du bland annat få en helt slumpmässig rätt, se en lista på alla rätter som finns, söka efter rätter baserade på huvudingrediens och lägga till rätter i dokumentet. Skapat i Visual Studio.


Hemsida

En egen hemsida som jag har kodat för att lägga upp saker jag skapat. Den innehåller mestadels skolprojekt för webben.